Startsida Styrelse Forskarhjälp Wåra Rötter Länkar Bilder m.m.
Nyheter Medlemsinformation Forskarsalen Kontakt Redaktörer Nytta, Nöje, Hemsidor Tjust Härad
           
Styrelse 2019-10-21
     
 
Ordförande Ingegerd Hammarquist 070-398 27 54 Gamleby
Kassör Ann Persson 073-805 16 39 Hummelstad
Sekreterare Barbro Wärn 073-140 02 45 Västervik
Styrelseledamot Britt-Marie Widen 072-741 83 53 Västervik
Styrelseledamot Leif Pettersson 076- 893 95 86 Västervik
Styrelseledamot Per Karlsson 070-759 61 70 Västervik
 
Om, hur och när!
Så bildades Tjust Släktforskarförening. I maj 1985 bildade ett 30-tal personer en släktforskarförening som först fick namnet Västerviks Släktforskarförening. Eldsjälarna och tillika interimstyrelse var Holger Kanth, Lars Osvald, Ulla-Lena Johansson, Inger Dahlqvist och
Göran Johansson. Efter några år så fick föreningen namnet Tjust Släktforskarförening.
 
Tjust Släktforskarförenings syfte är att tillvarata medlemmars intresse, ordna kurser och möten samt arrangera föreläsningar
om släktforskning, kultur och hembygd.
Tjust Släktforskarförening finner du i Västerviks Kommunbiblioteks forskarsal.
Fråga i utlåningsdisken på biblioteket, så visar personalen dig till rätta.            
              
Tjust Släktforskarförening
Västerviks stadsbibliotek
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 
 
Medlemsinformation
Du som är medlem i Tjust Släktforskarförening kan köpa PLF's CD 1 till ett rabatterat pris, skivan omfattar födda, vigda och döda för Västervik och Vimmerbys kommuner samt vissa socknar i Östergötlands län. När du beställer skivan från Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn,
så ska du uppge ditt medlemsnummer i Tjust Släktforskarförening för att få rabatt.
Saknar du ditt medlemsnummer, så kan du kontakta vår kassör
 
Ska du byta adress? Glöm inte att skicka din nya adress till Tjust Släktforskarförening.
Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften per år är 180 kronor,
familjemedlem 65 kronor.

Bankgiro: 425-8059
Organisationsnummer: 833600-7128
Som medlem får du:
TSF:s Medlemstidningen 3 ggr per år.
Möjlighet att gå på föreläsningar vår och höst.
se kalendarium 1:a sidan.   
Många nya släktforskarvänner.
Tillgång till samtliga digitala arkiv och program
som finns inlagda föreningens datorer.