Startsida Styrelse Forskarhjälp Wåra Rötter Utbytestidningar Länkar Bilder m.m.
Nyheter Medlemsinformation Forskarsalen Kontakt Redaktörer Föreningar Hemsidor Tjust Härad
             
Styrelse 2016      
Ordförande/Dataansvarig Hans Wiberg 070-563 87 08 Ålgränd 3
593 40 Västervik
Vice ordförande Jan Hansson 0490-196 14
Tomtegatan 11 F
593 54 Västervik
Kassör Ann Persson 0493-220 05
073-805 16 39
Hummelstad Åkullen1
593 71 Ankarsrum
Sekreterare Ing-Marie Åkerö 070-595 61 14 Lövbergagatan 28 B
593 37 Västervik
Vice Sekreterare Ingegerd Hammarqvist
070-398 27 54 Garpedansvägen 18
594 32 Gamleby
Suppleant Leif Pettersson
076- 893 95 86 Jättegatan 75
593 52 Västervik
Suppleant Barbro Wärn
073-140 02 45 Fredsgatan 23 A
593 32 Västervik
Om, hur och när!
Så bildades Tjust Släktforskarförening. I maj 1985 bildade ett 30-tal personer en släktforskarförening som först fick namnet Västerviks Släktforskarförening. Eldsjälarna och tillika interimstyrelse var Holger Kanth, Lars Osvald, Ulla-Lena Johansson, Inger Dahlqvist och
Göran Johansson. Efter några år så fick föreningen namnet Tjust Släktforskarförening.
 
Tjust Släktforskarförenings syfte är att tillvarata medlemmars intresse, ordna kurser och möten samt arrangera föreläsningar om kultur,
hembygd och släktforskning.
Tjust Släktforskarförening finner du i Västerviks Kommunbiblioteks forskarsal.
Fråga i utlåningsdisken på biblioteket, så visar personalen dig till rätta.            
              
Tjust Släktforskarförening
Västerviks stadsbibliotek
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 
 
Medlemsinformation
Du som är medlem i Tjust Släktforskarförening kan köpa PLF's CD 1 till ett rabatterat pris, skivan omfattar födda, vigda och döda för Västervik och Vimmerbys kommuner samt vissa socknar i Östergötlands län. När du beställer skivan från Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn,
så ska du uppge ditt medlemsnummer i Tjust Släktforskarförening för att få rabatt.
Saknar du ditt medlemsnummer, så kan du kontakta vår kassör. E-post: Ann Persson eller 0493-220 05, 073-805 16 39
 
Ska du byta adress? Glöm inte att skicka din nya adress till Tjust Släktforskarförening.
 
Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften per år är 165 kronor, familjemedlem 50 kronor.
Bankgiro: 425-8059
Organisationsnummer: 833600-7128Som medlem får du:
TSF:s Medlemstidningen 4 ggr per år.
Möjlighet att gå på föreläsningar vår och höst. se kalendarium 1:a sidan.   
Många nya släktforskarvänner. Tillgång till samtliga digitala arkiv och program som finns inlagda föreningens datorer.
 
Sidans Topp